2 jaar volledige garantie

 

2jaargarantie

 

 

2 jaar volledige garantie!

 

Samen met Joop’s Foodservice garandeert Olaf Cool Products u de geleverde apparatuur tot 2 jaar na aankoop en zal gedurende deze jaren alle kosten als gevolg van reparatie of vervangende onderdelen voor haar rekening nemen. Deze garantie dekt uitsluitend problemen met de apparatuur welke onder normale omstandigheden en bij normaal onderhoud mochten verschijnen en dekt geen schades als gevolg van oneigenlijk gebruik, een ongeluk, stroomuitval als gevolg van over- of ondervoltage, misbruik of het niet opvolgen van de gebruikersinstructies.  Op alle door Olaf Cool Products geleverde nieuwe apparatuur heeft u 2 jaar volledige garantie op onderdelen. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u de apparatuur altijd in Hofstade aan te leveren en weer af te halen. Mocht u om een of andere reden hier niet toe in staat zijn, en onze planning laat het toe, dan komen wij naar u toe. Blijkt de klacht, dus vallende in de garantie-periode, gegrond, dan berekenen wij slechts 50% van de kilometerkosten. Het werkplaatstarief en de eventuele onderdelen vallen dan uiteraard normaal onder de garantie-bepalingen. Blijkt de klacht niet gegrond, dan berekenen wij het volledige werkplaatstarief voor de gebruikte tijd en de normaal geldende autokosten.
Om de bedrijfszekerheid van uw technische apparatuur te garanderen, is regelmatig onderhoud een vereiste. Wij beschikken over een eigen servicedienst, van in Amerika opgeleidde servicemonteurs.